Naše mise & vize

Základním předpokladem úspěšného fungování a rozvoje každé obce je jasná formulace dlouhodobých cílů, tedy tvorba vize a mise jako poslání.
Naším posláním je služba veřejnosti, jež sebou přináší jako závazek specifické požadavky na naši práci.

Je tedy důležité, abychom věděli, jaké jsou potřeby všech občanů Pavlova a kam směřuje naše společné úsilí.
Nejdůležitějšími hodnotami jsou pro nás otevřenost a profesionalita.

Zveme všechny občany na první předvolební setkání dne 29.6.2014

Kdo jsme

Jsme skupina nezávislých občanů Pavlova, kterým není lhostejný osud a budoucnost obce, v níž se svými rodinami žijí, a proto jsme se společně dohodli na sestavení kandidátky pro podzimní obecní volby jako Sdružení nezávislých kandidátů. Většina z nás se v obci narodila, anebo navíc pochází z rodin, které v Pavlově žily a hospodařily po několik generací, a jejímž členům na stavu obce vždy záleželo a záleží. V našich rodinách roste nová generace v podobě našich dětí, ale také zde pracuje či užívá zaslouženého odpočinku generace našich rodičů. Kromě kandidátů do obecního zastupitelstva do naší skupiny patří i příslušníci dalších starousedlických rodů a přistěhovaných rodin; našimi podporovateli jsou občané produktivního věku, živnostníci, podnikatelé, a další.

naši kandidáti:

Petr Kříž Petr Miškovský
Roman Matuška Veronika Slanařová
Jaroslav Fuksa Filip Matuška
Daniel Macháček Karel Bartůněk ml.
Daniela Chmelíková  

Co chceme

Chceme zajistit otevřenost vůči občanům: budeme naslouchat jejich potřebám, brát v potaz jejich návrhy a nápady, poskytovat aktuální a pravdivé informace.
Chceme diskutovat otevřeně o všem, co život v obci ulehčuje či naopak stěžuje, podporovat nápady jak takové nedostatky odstranit.
Chceme řídit obec v zájmu všech občanů, a nepodléhat soukromým zájmům a diktátu jednotlivce.
Chceme budovat obec 21. století, obec, kde je zdravé, příjemné a zejména funkční prostředí pro všechny generace.

Chceme zajistit transparentní fungování obecního zastupitelstva: budeme dbát na kvalitní a profesionální práci úřadu, na práci výborů a komisí.
Chceme vést transparentní hospodaření obce: zpracujeme kvalitní a realistický dlouhodobý plán investic, vytvoříme jasnou koncepci rozvoje obce, budeme klást důraz na racionální využívání finančních prostředků a maximální využívání možností dotací.
Chceme podporovat spolupráci obce se všemi dobrovolnými organizacemi.
Chceme podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, ze kterého těží především občan.

Jednoduše chceme dát lidem vše, co má být samozřejmostí, ale co dosud vedení obce nemělo snahu občanům poskytnout!

Dokumenty

Pozvánka na první předvolební setkání 29.6.2014

Kontakt

Sdružení nezávislých kandidátů Pavlov sobě,
volby do obecního zastupitelstva podzim 2014
obec Pavlov (okres Kladno)
e-mail: kandidati@pavlovsobe.cz
Jméno
E-Mail

Comics

  1. I. díl

    Komix 01
  2. II. díl

    Připravuje se...